• Người đại diện: Nguyễn Văn Chiến
  • MSTCN: 8351083200 
  • Ngày Cấp: 13/08/2014
  • Chi cục thuế huyện Thanh Trì

Địa chỉ Mới: 89H Nguyễn Văn Trỗi – Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline: 0327.27.27.28 – 0946.933.883
Email: [email protected]